0
Voor 15:00 besteld, morgen in huis
Het bouwen van een circulair tiny hennep house

Het bouwen van een circulair tiny hennep house


In de zomer van 2020 startte een groep studenten het project CasCo. Het bouwen van een circulair hennep house op het Suikerterrein in Groningen. Project Casco is een initiatief van D’Lab. D’Lab is weer onderdeel van het Friesland College en is opgericht om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Studenten kunnen hier aan ‘echte’ innovatieve klantopdrachten werken. We spreken met student Mathijs Janssen over dit project.


Hoe is het project ontstaan?

“Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan SBB gevraagd een effectieve aanpak te ontwikkelen met als doel meer aspecten van circulaire economie op te nemen in de opleidingseisen in het mbo. De aanleiding van deze opdracht is het Rijksbrede programma: Nederland Circulair in 2050. D’Lab speelt hier op in met project Casco.”


Wat houdt circulair bouwen in?

“Circulair wordt vaak in één adem genoemd met duurzaam. Het systeem gaat uit van een economie zonder afval. Dat betekent dat elke grondstof in elk stadium van zijn levenscyclus een bestemming heeft. We ontwerpen en bouwen een tiny house van hempcrete in het dorp van de toekomst op het Suikerterrein. We leren hier in de praktijk hoe we moeten bouwen via de normen van een circulaire economie. Dat vraagt om een heel andere manier van denken. In het project zijn we niet begonnen met het verzamelen van budget, maar met de vraag: Wat hebben we nodig? Met deze lijst gingen we langs bedrijven en vroegen daar of zij die materialen konden sponsoren. en circulair Zo kregen we hennep gesponsord en een partij kalk. Collega-onderwijsinstelling Terra stelde een terrein beschikbaar en de afvalinzamelaar een container. En Bevestigingsexpert heeft de bevestigingsmaterialen gesponsord. We moesten dit grotendeels zelf arrangeren.  Daarvan alleen al heb ik ontzettend veel van geleerd. Het gaat verder dan alleen bouwen, je wordt mede-eigenaar van het project."